Thời tiết Sa Pa

More

Thời tiết Sa Pa ngày 31/07/2020: - Sáng có mây, ngày nắng nhẹ, tối trời lạnh. - Nhiệt độ cao nhất: 24 độ C. - Nhiệt độ thấp nhất: 18 độ C.

3
19
0
0
Thời tiết Sa Pa ngày 30/07/2020: - Sáng có mây, ngày nắng nhẹ, chiều có dông, tối trời lạnh. - Nhiệt độ cao nhất: 24 độ C. - Nhiệt độ thấp nhất: 19 độ C.

4
26
0
0
Thời tiết Sa Pa ngày 29/07/2020: - Sáng có mây, ngày nắng nhẹ, tối trời lạnh. - Nhiệt độ cao nhất: 23 độ C. - Nhiệt độ thấp nhất: 18 độ C.

2
68
0
0
Thời tiết Sa Pa ngày 28/07/2020: - Sáng có mây, ngày nắng nhẹ, tối trời lạnh. - Nhiệt độ cao nhất: 22 độ C. - Nhiệt độ thấp nhất: 18 độ C.

2
19
0
0
Thời tiết Sa Pa ngày 27/07/2020: - Sáng có mây, ngày nhiều mây, tối trời lạnh. - Nhiệt độ cao nhất: 21 độ C. - Nhiệt độ thấp nhất: 17 độ C.

4
19
0
0
Thời tiết Sa Pa ngày 25/07/2020: - Sáng nắng nhẹ, ngày nhiều mây, tối trờ lạnh. - Nhiệt độ cao nhất: 26 độ C. - Nhiệt độ thấp nhất: 18 độ C.

4
19
0
0
Thời tiết Sa Pa ngày 24/07/2020: - Sáng nắng nhẹ, ngày nhiều nắng, chiều tối có dông, trời quang mây. - Nhiệt độ cao nhất: 25 độ C. - Nhiệt độ thấp nhất: 18 độ C.

4
18
0
0
Thời tiết Sa Pa ngày 23/07/2020: - Sáng nắng nhẹ, ngày nhiều nắng, có dông, tối trời lạnh. - Nhiệt độ cao nhất: 25 độ C. - Nhiệt độ thấp nhất: 18 độ C.

3
19
0
0
Thời tiết Sa Pa ngày 22/07/2020: - Sáng trời mây, ngày nhiều mây, tối có dông. - Nhiệt độ cao nhất: 24 độ C. - Nhiệt độ thấp nhất: 18 độ C.

4
18
0
0
Thời tiết Sa Pa ngày 21/07/2020: - Sáng có dông, ngày nhiều dông, tối trời lạnh. - Nhiệt độ cao nhất: 23 độ C. - Nhiệt độ thấp nhất: 18 độ C.

5
19
0
0