Thời tiết Sa Pa's cover photo
Thời tiết Sa Pa's profile picture
Thời tiết Sa Pa

More

Thời tiết Sa Pa ngày 31/07/2020:
- Sáng có mây, ngày nắng nhẹ, tối trời lạnh.
- Nhiệt độ cao nhất: 24 độ C.
- Nhiệt độ thấp nhất: 18 độ C.
3
0
0
0

Thời tiết Sa Pa ngày 30/07/2020:
- Sáng có mây, ngày nắng nhẹ, chiều có dông, tối trời lạnh.
- Nhiệt độ cao nhất: 24 độ C.
- Nhiệt độ thấp nhất: 19 độ C.
4
0
0
0

Thời tiết Sa Pa ngày 29/07/2020:
- Sáng có mây, ngày nắng nhẹ, tối trời lạnh.
- Nhiệt độ cao nhất: 23 độ C.
- Nhiệt độ thấp nhất: 18 độ C.
2
0
0
0