Hồ Nhật's cover photo
Hồ Nhật's profile picture
Hồ Nhật

More

Hồ Nhật's sites

𝑪𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒂̣𝒊 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒃𝒂 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫-19
𝑇𝑟𝑢̛𝑎 𝑛𝑎𝑦 24-7, 𝐵𝑜̣̂ 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑥𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̂̀𝑛 3 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 58 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑜̛̉ Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷-19.
...See more
0
0
0

Xìn Ca nói lại đúng rồi
00:00
00:00
00:00
10
8
0
0
0

View 5 more comments

Nguyên Duyên's profile picture
Nguyên Duyên
sao cậu Trấn Thành này nói gì cũng đúng cô trải đời rồi mà vẫn rất nể cậu ấy ,
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Khánh Vân's profile picture
Nguyễn Khánh Vân
ông xìn nói gì cũng đậm mùi ngôn tình hết í nhỉ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Phượng MN's profile picture
Phượng MN
trấn thành cực kỳ giỏi , như bách khoa toàn thư vậy
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Sáng nghe anh Noo hát nè
00:00
00:00
00:00
17
10
0
0
0

View 7 more comments

tiến dũng's profile picture
tiến dũng
nghe bài này 100 lần đều khóc 100 lần, đỉnh quá a Noo ơi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trinh Trinh's profile picture
Trinh Trinh
a ơi a hát mà e khóc k ngớt
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Ngọc Nhi's profile picture
Ngọc Nhi
lâu rồi chưa thấy NOO trở lại
Haha
 · Reply · 3 years ago