Trần Bibi's cover photo
Trần Bibi's profile picture
Trần Bibi

More

Trần Bibi's site (3)

Làm thử cái nền dưa hấu bánh chưng cho nó có không khí. Mong dịch bệnh sớm qua để cả nước đón Tết hihi
2
1
0
0

Lê Viết Hoàng's profile picture
Lê Viết Hoàng
mình cũng hy vọng sớm hết dịch để ăn tết cho ngon
Haha
 · Reply · 2 years ago  
𝑪𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒂̣𝒊 Đ𝒂̀ 𝑵𝒂̆̃𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒃𝒂 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫-19
𝑇𝑟𝑢̛𝑎 𝑛𝑎𝑦 24-7, 𝐵𝑜̣̂ 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑥𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̂̀𝑛 3 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑃𝑎𝑠𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 58 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑜̛̉ Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷-19.
...See more
1
0
0

Đa số ai cũng từng như thế này nhỉ
00:00
00:00
00:00
10
9
0
0
0

View 6 more comments

Là Vì's profile picture
Là Vì
làm quá nha chế
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Nhật Tân's profile picture
Nguyễn Nhật Tân
diễn hơi lố rồi nha
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Ariel's profile picture
Nguyễn Ariel
rồi thì cái gì cũg quen
Haha
 · Reply · 3 years ago