Trang Minh
Trang Minh

More

🔴🔴🔴Mong Mọi Người Giúp Đỡ Và Chia Sẻ Giúp Mình Với , Điện Đậu Tính Ngày Thứ 4 ( 2/6) Sẽ Gửi Lên Trao Cho Các Con ❤❤❤ Điện Đậu tính dẹp bỏ chương trình này rồi , tại xin mãi không được . Nhưng hôm trước nhờ người bạn kêu gọi phụ , giờ bạn ấy đã quyên góp được chút rồi . Rất mong mọi người chung tay với Điện Đậu , để có thêm chút ít tiền mua cho lũ trẻ vùng cách ly ở Điện Biên chút sữa ... Nhìn mấy...
See more

30
147
0
Photos

No activity displayed
Videos

No activity displayed
© Hahalolo 2017. All rights reserved