Đoàn Tài's cover photo
Đoàn Tài's profile picture
Đoàn Tài

More

Đoàn Tài's sites

ngầu
00:00
00:00
00:00
4
1
19
0
0

Nguyễn Nhật's profile picture
Nguyễn Nhật
ai giàu cũng xinh
Haha
 · Reply · 10 months ago  
đầy khí chất
00:00
00:00
00:00
4
1
11
0
0

Nguyen Phan Ngoc Anh's profile picture
Nguyen Phan Ngoc Anh
cứ có tiền là đc
Haha
 · Reply · 10 months ago  
“Mang tiền về cho mẹ, ba cần thì xin mẹ haha”:))
TOP Comments's profile picture
TOP Comments Organization site
"Mang tiền về cho mẹ...
Đừng mang ưu phiền về cho mẹ!"😎 - Đen Vâu
3
1
0

Nguyễn Nhật's profile picture
Nguyễn Nhật
hài nhất câu này
Haha
 · Reply · 1 year ago