Nguyễn Đường's cover photo
Nguyễn Đường's profile picture
Nguyễn Đường

More

Nhắn ai lên đất Bảo Hà
nếm mùi phong nguyệt ấy là tiên cảnh thần tiên....
+3
62
6
0
0

View 3 more comments

Phan Hậu's profile picture
Phan Hậu
Lần đầu nghe, cho e xin thông tin vs ah
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
  • View 1 more comment

  • Phan Hậu's profile picture
    Phan Hậu
    ui giời, e mới đi cánh bắc về đây
    Haha
     · Reply · 4 years ago  
Phạm Thanh Hương's profile picture
Phạm Thanh Hương
cap hơi khó hiểu
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
Quỳnh Anh's profile picture
Quỳnh Anh
chưa được đi lần nào
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
BỒNG LAI TIÊN CẢNH ( cao phong- tỉnh Hòa Bình)
Cảnh thiên thai du dương tiên nhạc
Chốn bồng lại hạc vũ oanh ca
Cao phong chốn ấy quê nhà
có cô đôi thượng ngự tòa ngôi cao...!
21
2
0
0

Lê Nhi's profile picture
Lê Nhi
hay quá a
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
Ngô Thủy Tiên's profile picture
Ngô Thủy Tiên
phong cảnh hữu tình quá đi
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1