Sắt V lỗ Anh Khoa's cover photo
Sắt V lỗ Anh Khoa's profile picture
Sắt V lỗ Anh Khoa

More

Hoàn tất 11 kệ rộng 0.6m, cao 2m, 5 tầng cho khách hàng ở Q.3 :)
#satvlo
#kesatvlo
#satvloanhkhoa
#kesatvloanhkhoa
1
0
0
0

Lắp đặt 11 kệ rộng 0.6m, cao 2m, 5 tầng cho khách hàng ở Q.3 😁
#satvlo
#kesatvlo
#satvloanhkhoa
#kesatvloanhkhoa
2
0
0
0

V 3x3 dày 2mm
#satvlo
#kesatvlo
#satvloanhkhoa
#kesatvloanhkhoa
1
0
0
0