Nguyễn Duy Phước's cover photo
Nguyễn Duy Phước's profile picture
Nguyễn Duy Phước

Fan Chelsea

More

About

  • Fan Chelsea

yêu thì yêu không yêu thì yêu nha 😂😂
1
0
0
0

đen không bao h làm ta thất vọng
00:00
00:00
00:00
1
1
0
0
0

Phan Quốc Hưng's profile picture
Phan Quốc Hưng
nhạc của đen chất ghê
Haha
 · Reply · 3 years ago  
chụp bằng app chứ muốn láng như hình ghê luôn 😂😂😂
43
8
0
0

View 5 more comments

Linh Phương's profile picture
Linh Phương
muốn láng đã có app lo rồi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Anh Thư's profile picture
Anh Thư
chào anh đẹp trai da láng =)))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Anh Duy's profile picture
Anh Duy
láng vậy đẹp thật nhờ
Haha
 · Reply · 3 years ago