Pttq Lily Bơ 🥑's cover photo
Pttq Lily Bơ 🥑's profile picture
Pttq Lily Bơ 🥑

Rất tầm thường 🍀🍀🍀🍀

More

About

  • Rất tầm thường 🍀🍀🍀🍀

Pttq Lily Bơ 🥑's profile picture
Pttq Lily Bơ 🥑 updated profile picture
2
0

Rất nhiều rất rất nhiều thứ đang đến vào đúng thời điểm này. Tại sao và tại sao laii cùng nhau đến? Giá như mỗi việc vào 1 tháng thì mọi thứ có phải đc san sẻ k? Giờ cảm thấy như đã dẫm phải 1 hố sâu k thể nào trèo ra khỏi ấy. Đã 1 m trong cs rồi giờ ntn thì làm gì có ai mà dựa lại. 😓😥😭
3
1
0
0

Trang Đài's profile picture
Trang Đài
sao lại 1 mình zị? bạn bè, người thân bạn đâu ?
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Lỡ tỉnh giấc giờ này rồi thì làm gì đây ?
8
2
0
0

Nguyễn Quốc Hoài's profile picture
Nguyễn Quốc Hoài
Như vậy sẽ ko công bằng với em
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Daisy Abby's profile picture
Daisy Abby
tâm trạng quá
Haha
 · Reply · 3 years ago