Thoại Orion's cover photo
Thoại Orion's profile picture
Thoại Orion

More

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt,
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”....
...See more
12
2
0
0

Kinh Nghiệm Du Lịch's profile picture
Kinh Nghiệm Du Lịch
Chuẩn thanh niên tốt bạn ơi
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
Olwen Irene's profile picture
Olwen Irene
Dk bằng khen chưa cậu
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1