Diễm Hà

Thời gian không thực sự giúp chúng ta giải quyết định được vấn đề gì cả. Nó chỉ biến những vấn đề vốn ta chưa nghĩ thông suốt trở nên không còn quan trọng nữa mà thôi!

More

[object Object]
No content in the Feed
Photos

No activity displayed
Videos

No activity displayed
© Hahalolo 2017. All rights reserved