Why so serious's cover photo
Why so serious's profile picture
Why so serious

More

Có vậy cũng hỏi😃😃
37
8
0
0

View 5 more comments

Liên Lê
Anh hỏi kì
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Mai Tâyyy's profile picture
Mai Tâyyy
chuẩn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Lan Lan's profile picture
Lan Lan
câu trả lời quá xuất sắc luôn ấy
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Vợ luôn nhất
43
10
0
0

View 7 more comments

mai trí's profile picture
mai trí
auto nhịn, nhịn nữa nhịn mãi :)))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
NhữngBảnNhạc Nghe Là Nghiện's profile picture
NhữngBảnNhạc Nghe Là Nghiện
một điều nhịn chín điều lành, nên a nhịn đi kaka
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Akina Sakura's profile picture
Akina Sakura
phận con trai 12 bến nước
Haha
 · Reply · 3 years ago  
À thì ra là vậy😄😄
34
5
0
0

View 2 more comments

Khánh Vân's profile picture
Khánh Vân
lương vậy mà tiêu ko đủ nữa sao
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  Why so serious's profile picture
  Why so serious
  thấy ko đưa co ai đồng nào cả mà thiếu á
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Quỳnh Nga's profile picture
Quỳnh Nga
ko cho gawis ăn mag tiru niều hi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  Why so serious's profile picture
  Why so serious
  cho gái ă ko mà dữ vậy hè
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
Hoàng Quốc's profile picture
Hoàng Quốc
Thì có trăm triệu cũng hết nữa chứ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
  Why so serious's profile picture
  Why so serious
  ko pik cách tiêu thì chie có chịu
  Haha
   · Reply · 3 years ago