Ut Le's cover photo
Ut Le's profile picture
Ut Le

More

Cái hanh lạnh của mùa đông đã về, gọi điện về thấy ông nói mặc 2 áo ấm mà vẫn lạnh.
Đông tới mà khô môi, nứt nẻ tay chân có mà lên ngôi thôi. Sắm ngay cho gia đình 1 lọ cao lá TMH xài tẹt rèn ten luôn nhé.
Bất chấp cái lạnh théo thịt mùa đông luôn nha 🌨 👍👍
10
2
0
0

Đinh Thơm's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Đinh Thơm's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
00:00
00:00
00:00
2
2
0
0
0

Tuan  Anh's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Ut Le's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
đăng ký tim hiểu va đầu tư ngay va luôn nhe ... https://exxolon.com/r-Thanhut86
2.5% mỏi ngày cả gốc va lãi...
+7
1
0
0
0