Phụng Nguyễn Makeup
Phụng Nguyễn Makeup

More

Một sự im lặng đến đáng sợ....

3
18
0
0
“Đôi khi ta nghe đi nghe lại một bài hát,không hẳn vì nó quá hay. Mà vì trong đó,ta nghe thấy câu chuyện của chính mình..”

94
111
0
0
Hiện tại bạn như thế nào!!! Bây giờ! chúng ta sẽ cùng nhau chơi 1 trò chơi. Mỗi người chúng ta sẽ nói một câu, bắt đầu bằng cụm từ “Tôi cứ nghĩ” coi câu nói của ai sẽ đau lòng nhất nhá. Tôi sẽ là người chơi trước. 𝐓ô𝐢 𝐜ứ 𝐧𝐠𝐡ĩ...𝐭𝐫ưở𝐧𝐠 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐬ẽ 𝐫ấ𝐭 𝐯𝐮𝐢.

3
18
0
0
Ủa rồi biết nói gì giờ😒nói gì ngoài tôi ổn..tôi ổn👌

38
57
0
0
Cắt có cái tóc mà bị đồn là con nhỏ đó giờ nó yêu con gái rồi🤨ủa ủa là sao vại🤔

71
113
0
0
🤦🏻‍♀️Ở nhà kiểu này riết tui thử đủ nước luôn ớ trời🤦🏻‍♀️ 👉Makeup Kiểu Trung Quốc Và Cái Kết🙄

2
19
0
0
🤦🏻‍♀️Nhanh hết dịch để tui khỏi phải “ Ăn không ngồi rồi”

2
24
0
0
Đang nge nhạc quẩy ké mà a kia nhìn nên quay lại ✌️cái ảnh đi chổ khác luôn🙃

8
28
0
0
Sắm được cái kẹp cưng gê🦖

18
44
0
0