Quan Bích Vân's cover photo
Quan Bích Vân's profile picture
Quan Bích Vân

More

About

  Quan Bích Vân's site (1)

  Bất cứ ai cũng có thể bỏ rơi bạn,
  nhưng bạn không được phép bỏ rơi chính mình.
  00:00
  00:00
  00:00
  64
  1
  86
  1
  0

  Nguyễn Hà Trang's profile picture
  Nguyễn Hà Trang
  đã xinh gái còn nói chuẩn
  Haha
   · Reply · 2 months ago  
  Đôi khi lỡ hẹn một giờ ,
  Lần sau khỏi gặp, miễn chờ, mắc công =)))
  80
  1
  0
  0

  ViVi An's profile picture
  ViVi An
  Yep, chơi với mấy ng trễ hẹn bực mình, nghỉ chơi :))
  Haha
   · Reply · 9 months ago  
  1
  Chúc anh hạnh phúc, chỉ một ngày
  60
  1
  0
  0

  Đỗ Hồng Quyên's profile picture
  Đỗ Hồng Quyên
  Chiều vui vẻ chị nhen
  Haha
   · Reply · 11 months ago