Tuyệt John's cover photo
Tuyệt John's profile picture
Tuyệt John

Yesterday is History. Tomorrow is Mystery. But today is a Gift. That is why it's called Present.

More

About

  • Yesterday is History. Tomorrow is Mystery. But today is a Gift. That is why it's called Present.

Tuyệt John's sites

Hiểu rằng thời điểm khó khăn chỉ là tạm thời và nó sẽ trở nên tốt hơn
100
1
0
0

Lê Hoàng's profile picture
Lê Hoàng
hi vọng là v thôi
Haha
 · Reply · 2 months ago  
1
nếu bạn đã bị tổn thương nhiều lần và vẫn biết cách mỉm cười. Tin tôi đi bạn MẠNH MẼ
66
1
0
0

Nguyệt  Tròn's profile picture
Nguyệt Tròn
just smile and think positive
Haha
 · Reply · 2 months ago  
1
Hãy luôn nhớ rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do. Nó có thể không có ý nghĩa bây giờ nhưng vào đúng thời điểm nó sẽ.
49
1
0
0

Phạm Hoa's profile picture
Phạm Hoa
sẽ ghi nhớ
Haha
 · Reply · 2 months ago  
1