Lê Tuấn Nghĩa
Lê Tuấn Nghĩa

🙏Biển Khổ Si Mê🌊🖤❤🙏Quay Đầu là Bờ✋Tu là Cõi Phúc🌺🧘‍♂️📿🧘🌾🥗🌿☁🌈😇🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋

More

About

  • 🙏Biển Khổ Si Mê🌊🖤❤🙏Quay Đầu là Bờ✋Tu là Cõi Phúc🌺🧘‍♂️📿🧘🌾🥗🌿☁🌈😇🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋

https://youtube.com/watch?v=yWfSqOsaaCo&si=qmlUzSByZb8DjCYs 🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋ ✋1 Cầu Răng Sứ 11 Đơn Vị Hàm Dưới Của 1 Bác Thiện Nữ Nhân Khoảng Hơn 60 Tuổi🏥😇 🌺Sanh👶Lão👴👵Bệnh🏥Tử⚰là Quy Luật của Tự Nhiên🌏Sớm Hay Muộn Thì Ai Rồi Cũng Già và Tới Ngày Răng Long(Lung Lay),Đầu Bạc👴👵Rồi Bệnh🏥và Rời Khỏi Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ-Phương Tiện Hữu Dư-Vô Thường Giả Tạm⚰🌏😇Này🙏Răng Thật Của Chúng Ta Vẫn là Quý Nhất nhưng Răng...
See more

1
24
0
0
YOUTUBE.COM

Lễ Nhập Kim Quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ (25.11.2023)

► 𝐊ê𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐲ề𝐧 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐏𝐡ậ𝐭 𝐆𝐢á𝐨 ► Chuyên thực hiện các chương trình phim video theo yêu cầu: Phóng sự, Sự kiện, Ca nhạc, Khóa tu, Thuyết giảng... ► Trưởng ban biên tập: Phương Gia Ngọc ► 𝐗𝐢𝐧 𝐥𝐢ê𝐧 𝐡ệ: 0907724415 (Phương) ► E-mail: nguyenhaianh1965@gmail.com ► Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 - 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 - 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 - 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để chung tay phát triển trang nhà Phật Pháp ✔ Bản quyền Video thuộc TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO | Không re-up dưới mọi hình thức. #TruyềnThôngPhậtGiáo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- © 𝗖𝗼𝗽𝘆𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗯𝘆 𝗧𝗥𝗨𝗬𝗘𝗡 𝗧𝗛𝗢𝗡𝗚 𝗣𝗛𝗔𝗧 𝗚𝗜𝗔𝗢 | 𝗗𝗼 𝗻𝗼𝘁 𝗥𝗲-𝘂𝗽 ☞ All copyright issues please contact: ☞ 𝐄-𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐡𝐚𝐢𝐚𝐧𝐡𝟏𝟗𝟔𝟓@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦 ✔ Thanks to everyone who accompanies the YouTube channel “TRUYEN THONG PHAT GIAO” in recent times. ► Let’s 𝐒𝐔𝐁𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 ➥ 𝐋𝐈𝐊𝐄 ➥ 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄 ➥ 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓" to bring Dhamma to everyone. Wishing everyone peace of mind, thousands of auspicious


2
29
0
0
🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋ ✋Những Người Chưa Thấy Âm Hồn👾Nên Chưa Tin Thế Giới Tâm Linh🧘‍♂️📿🧘Chưa Tin Luật Nhân Quả,Thiện Ác Báo Ứng,Sanh Tử Luân Hồi,Kiếp Trước Kiếp Sau📿Do Vậy Cứ Tạo Nghiệp Xấu Ác🖤Mỗi Ngày Đến Khi Lâm Mạng Chung,Gần Qua Đời⚰Mới Hối Hận Thì Đã Muộn🙏 ✋Tâm Linh:Tâm là Tâm Hồn,Linh là Linh Thiên.Tâm Hồn Của Mỗi Người Chúng Ta Rất Linh Thiên🙏Do Chúng Ta Còn Mê Mờ Trong Những Tham Muốn Thê Gian🖤Nên Chưa Cảm Nhận...
See more

3
50
0
0
Lê Tuấn Nghĩa
Lê Tuấn Nghĩa at Ho Chi Minh City
https://youtube.com/watch?v=RU4vDkoAByk&si=zunEAY3eInBiNO6g 🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋ ✋Nhổ Ra 1 Răng Khôn(Răng Số 8)Hàm Trên Hư,Sâu,Bể Của 1 Bạn Thiện Nam Nhân 28 Tuổi👨🏥😇 🌺Sanh👶Lão👴👵Bệnh🏥Tử⚰là Quy Luật của Tự Nhiên🌏Sớm Hay Muộn Thì Ai Rồi Cũng Già và Tới Ngày Răng Long(Lung Lay),Đầu Bạc👴👵Rồi Bệnh🏥và Rời Khỏi Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ-Phương Tiện Hữu Dư-Vô Thường Giả Tạm⚰🌏😇Này🙏Răng Thật Của Chúng Ta Vẫn là Quý Nhất nhưng...
See more

2
48
0
0
https://youtube.com/watch?v=U-a7fxuVREo&si=3vYwUobSp7mhcUHc 🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋ ✋1 Cầu Răng Sứ 10 Đơn Vị Hàm Trên Của 1 Bác Thiện Nhân Khoảng 70 Tuổi🏥😇 🌺Sanh👶Lão👴👵Bệnh🏥Tử⚰là Quy Luật của Tự Nhiên🌏Sớm Hay Muộn Thì Ai Rồi Cũng Già và Tới Ngày Răng Long(Lung Lay),Đầu Bạc👴👵Rồi Bệnh🏥và Rời Khỏi Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ-Phương Tiện Hữu Dư-Vô Thường Giả Tạm⚰🌏😇Này🙏Răng Thật Của Chúng Ta Vẫn là Quý Nhất nhưng Răng Thật...
See more

2
63
0
0
Photos

Videos

  • Video_2023_10_24_18_43_42

    10/29/2023

  • Merger_230924105121

    9/28/2023

  • Merger_230919100115

    9/23/2023

© Hahalolo 2017. All rights reserved