Lê Tuấn Nghĩa
Lê Tuấn Nghĩa

🙏Biển Khổ Si Mê🌊🖤❤🙏Quay Đầu là Bờ✋Tu là Cõi Phúc🌺🧘‍♂️📿🧘🌾🥗🌿☁🌈😇🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋

More

About

  • 🙏Biển Khổ Si Mê🌊🖤❤🙏Quay Đầu là Bờ✋Tu là Cõi Phúc🌺🧘‍♂️📿🧘🌾🥗🌿☁🌈😇🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋

https://youtube.com/watch?v=kmMx1Pwv3vQ&si=iLdK9vxtgQ-ynyN6 🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋ ✋Sau Khi Lắp 3 Cầu Răng Sứ Hàm Dưới Tổng 14 Răng Của 1 Chú Thiện Nam Nhân Gần 60t🏥😇 🌺Sanh👶Lão👴👵Bệnh🏥Tử⚰là Quy Luật của Tự Nhiên🌏Sớm Hay Muộn Thì Ai Rồi Cũng Già và Tới Ngày Răng Long(Lung Lay),Đầu Bạc👴👵Rồi Bệnh🏥và Rời Khỏi Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ-Phương Tiện Hữu Dư-Vô Thường Giả Tạm🤰👶🧓👴👵⚰🌏😇Này🙏Răng Thật Của Chúng Ta Vẫn là Quý Nhất nhưng...
See more

2
0
0
https://youtube.com/watch?v=5itlufMxZog&si=Q_uhtZpPIH7uwy36 🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋ ✋Nhổ Ra 2 Chân Răng Hư,Sâu,Bể Có U Nang Gây Đau Nhức,Viêm Sưng Nướu Của 1 Bạn Thiện Nữ Nhân Trẻ Tuổi👧🏥😇 🌺Sanh👶Lão👴👵Bệnh🏥Tử⚰là Quy Luật của Tự Nhiên🌏Sớm Hay Muộn Thì Ai Rồi Cũng Già và Tới Ngày Răng Long(Lung Lay),Đầu Bạc👴👵Rồi Bệnh🏥và Rời Khỏi Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ-Phương Tiện Hữu Dư-Vô Thường Giả Tạm⚰🌏😇Này🙏Răng Thật Của Chúng Ta Vẫn...
See more

1
0
0
https://youtube.com/watch?v=Z2mjNmGPy3Y&si=atxJOokoo3dWGy0x 🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋ ✋2 Răng Sứ Zirconia Toàn Sứ 2 Răng Cửa Bên Hàm Trên Của 1 Bạn Thiện Nữ Nhân Trẻ Tuổi👧🏥😇 🌺Sanh👶Lão👴👵Bệnh🏥Tử⚰là Quy Luật của Tự Nhiên🌏Sớm Hay Muộn Thì Ai Rồi Cũng Già và Tới Ngày Răng Long(Lung Lay),Đầu Bạc👴👵Rồi Bệnh🏥và Rời Khỏi Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ-Phương Tiện Hữu Dư-Vô Thường Giả Tạm⚰🌏😇Này🙏Răng Thật Của Chúng Ta Vẫn là Quý Nhất nhưng...
See more

1
0
0
https://youtube.com/watch?v=7jq7V3u6NpY&si=KRV3Crb1M_QMMxOW 🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋ ✋Nhổ Ra 1 Răng Khôn(R Số 8)Hàm Trên Hư,Sâu Gây Đau Nhức,Đâm Nghiên Vào Má Của 1 Bạn Thiện Nam Nhân 30t🏥😇 🌺Sanh👶Lão👴👵Bệnh🏥Tử⚰là Quy Luật của Tự Nhiên🌏Sớm Hay Muộn Thì Ai Rồi Cũng Già và Tới Ngày Răng Long(Lung Lay),Đầu Bạc👴👵Rồi Bệnh🏥và Rời Khỏi Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ-Phương Tiện Hữu Dư-Vô Thường Giả Tạm⚰🌏😇Này🙏Răng Thật Của Chúng Ta...
See more

3
0
0
✋Hiện Đang Có 2 Tấm Vé Ca Nhạc Đặc Biệt Gây Quỹ Từ Thiện Giúp Đỡ Học Sinh,Sinh Viên Nghèo Vượt Khó Vào Ngày 26/3🌸 🙏Ai Có Lòng Hảo Tâm🌼Thì Hãy Mua Ủng Hộ😇 090 777 6750(Thiện Sĩ Lê Tuấn Nghĩa) 🙏Người Biết Sống Thiện Lương🌸🧘‍♂️📿🧘🌾🥗và Tin Sâu Luật Nhân Quả✋📿là Phúc🌼😇

2
0
0
Photos

Videos

  • VIDEO_DOWNLOAD_1707453540882_1707466056122

    2/10/2024

  • 1705044202037

    1/12/2024

  • Video_2023_10_24_18_43_42

    10/29/2023

© Hahalolo 2017. All rights reserved