Lê Tuấn Nghĩa's cover photo
Lê Tuấn Nghĩa's profile picture
Lê Tuấn Nghĩa

🙏Biển Khổ Si Mê🌊🖤❤ ✋Quay Đầu là Bờ🧘‍♂️📿🧘🌾🥗🌿🌳🌏🌈😇 🙏Tu là Cõi Phúc🌺 🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋

More

About

  • 🙏Biển Khổ Si Mê🌊🖤❤ ✋Quay Đầu là Bờ🧘‍♂️📿🧘🌾🥗🌿🌳🌏🌈😇 🙏Tu là Cõi Phúc🌺 🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋

Lê Tuấn Nghĩa's sites (2)

🙏A Di Đà Phật✋
🏥✋1 Cầu Răng Sứ Kim Loại 3 Đơn Vị Răng Cửa Hàm Trên Của 1 Chị Thiện Nữ Nhân Khoảng Gần 40 Tuổi😇
🌺Sanh👶Lão👴👵Bệnh🏥Tử⚰là Quy Luật của Tự Nhiên🌏Sớm Hay Muộn Thì Ai Rồi Cũng Già và Tới Ngày Răng Long(Lung Lay),Đầu Bạc👴👵Rồi Bệnh🏥và Rời Khỏi Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ-Phương Tiện Hữu Dư-Vô Thường Giả Tạm😇Này🙏Răng Thật Của Chúng Ta Vẫn là Quý Nhất n...See more

1 Cầu Răng Sứ 3 Đơn Vị Răng Cửa Hàm Trên Của 1 Chị Thiện Nữ Nhân Gần 40t - Phòng Nha Lê Tuấn🏥😇

YOUTUBE.COM
2
0
0
0

🙏Thiện Tai,Thiện Tai✋
✋Tĩnh Tọa Diện Bích(Quay Mặt Vào Tường Ngồi Thiền Như Đạt Ma Tổ Sư)🧘‍♂️📿🧘Là 1 Trong Những Cách Tịnh Tâm Tốt Nhất😇
🙏Giữ Giới Sát🔪Ăn Uống Thuần Chay🌾🥗🌿Bỏ Ác🖤Hành Thiện🌺Mỗi Ngày(Nghĩ Thiện,Làm Thiện,Nói Thiện)✋Nhất là Giới Dâm🖤Buông Bỏ Bớt Chuyện Thế Gian Dư Thừa Không Cần Thiết🌏Thì Từ Từ Tâm Sẽ Định🧘‍♂️📿🧘Tâm Định Dần Dần Giúp Khai H...See more

Tĩnh Tọa Diện Bích🧘‍♂️📿🧘là 1 Trong Những Sám Pháp Tốt Nhất🙏Thiền Định Tâm An✋Tâm An Vạn Sự An🌺😇

YOUTUBE.COM
3
0
0
0

00:00
00:00
00:00
19
1
24
0
0

Nguyễn Nhật's profile picture
Nguyễn Nhật
ăn chay cho lòng thanh tịnh
Haha
 · Reply · 2 days ago