Lê Tuấn Nghĩa's cover photo
Lê Tuấn Nghĩa's profile picture
Lê Tuấn Nghĩa

🙏Biển Khổ Si Mê🌊🖤❤ 🙏Tu là Cõi Phúc🌺🧘‍♂️📿🧘🌾🥗🌿☁🌈😇 🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋ TPBank:0000 2198 567

More

About

  • 🙏Biển Khổ Si Mê🌊🖤❤ 🙏Tu là Cõi Phúc🌺🧘‍♂️📿🧘🌾🥗🌿☁🌈😇 🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋ TPBank:0000 2198 567

Lê Tuấn Nghĩa's site (2)

🙏[Gương Vãng Sanh]: Bé Phương - Pháp Danh: Liên Tịnh -11 tuổi bị bệnh nan y🏥an nhiện niệm Phật Vãng Sanh Cực Lạc vô Thù Thắng lưu Xá Lợi sau Lễ Trà Tỳ(Hỏa Táng)🌸Chiếc Lắc Bằng Bạc Khắc Chữ A Di Đà Phật Cũng Còn Sau Lễ Trà Tỳ.
🙏Sinh thời thân bệnh, nhưng chỉ có tâm nguyện là niệm Phật - vãng sanh Tây Phương Cực Lạc".
🙏Thầy hỏi: Con có sợ chết không!?
- Bé nói thế này: Chết con không có gì sợ...See more
+3
2
0
0
0

🙏Nam Mô A Di Đà Phật✋
✋1 Răng Sứ TiTan Bọc Răng Khôn(Răng Số 8)Hàm Dưới Của 1 Cô Thiện Nữ Nhân 55 Tuổi👩‍🦱🏥😇
🌺Sanh👶Lão👴👵Bệnh🏥Tử⚰là Quy Luật của Tự Nhiên🌏Sớm Hay Muộn Thì Ai Rồi Cũng Già và Tới Ngày Răng Long(Lung Lay),Đầu Bạc👴👵Rồi Bệnh🏥và Rời Khỏi Cõi Phàm Thánh Đồng Cư Độ-Phương Tiện Hữu Dư-Vô Thường Giả Tạm😇Này🙏Răng Thật Của Chúng Ta Vẫn là Quý Nhất nh...See more
00:00
00:00
00:00
3
0
7
0
0

Lê Tuấn Nghĩa's profile picture
Lê Tuấn Nghĩa updated profile picture
22
1

Nguyễn Quốc Hoài's profile picture
Haha
 · Reply · 3 days ago  
1