Nguyễn An

More

CÁI GÌ LÀ CỦA TA ? 1. Vợ (chồng) có phải là của bạn không? - Không phải! Vợ chồng dù ăn cùng mâm, ở cùng nhà, tối ngủ chung giường, có thể đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau. Nhưng sau cùng cũng có lúc chia tay, có thể đồng sinh nhưng không thể đồng tử, trăm năm sống đến bạc đầu có nhau, tất cả cũng chỉ là mơ ước. 2. Con cái có phải là của bạn không? - Không phải!...
See more

2
47
0
0
Giúp mình tránh dịch bệnh cũng là giúp người

4
58
0
0
MỘT PHÚT NÓNG GIẬN, ÂN HẬN SUỐT ĐỜI: CÂU CHUYỆN XÚC ĐỘNG VỀ CON CHIM ƯNG QUÝ CỦA THÀNH CÁT TƯ HÃN Thời điểm con người dễ phạm phải sai lầm nhất, đó là lúc đang tức giận. Vì vậy khi đang tức giận bạn đừng nên quyết định làm việc gì nhé, câu chuyện sau đây là minh họa bài học này rõ ràng nhất. Thành cát Tư Hãn là một vị vua nổi tiếng, quân đội của ông đánh đến đâu thắng đến đó. Vó ngựa của quân Mông...
See more

2
48
0
0