Akira Nguyen

More

"Anh là kẻ khờ đem một lòng yêu say đắm người con gái sắc tựa cùng mây. Yêu em thì dù có nhận ngàn vạn nổi đau xuyên thấu vẫn không thể lung lay... "

65
172
0
0
"...𝑶𝒏𝒍𝒚 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒏 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒊𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕𝒔 𝒕𝒐 𝒔𝒏𝒐𝒘. 𝑶𝒏𝒍𝒚 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒉𝒆𝒓 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒆𝒕 𝒉𝒆𝒓 𝒈𝒐..." _____

3
98
0
0
Liệu em có muốn để anh nấu cho em ăn cả đời!??

6
128
0
0
Cái nghề ít người chọn và theo...

138
249
0
0
𝑆𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝐻𝑜𝑝𝑒...!!!

3
89
0
0
Yêu đương chỉ làm ta thêm mệt mỏi!??

45
155
0
0
Tuổi 18! Một hành trình mới, một cuộc sống mới...

9
128
0
0
🤔🤔

93
208
0
0