tphcm top's cover photo
tphcm top's profile picture
tphcm top

More

Nhắc đến thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một thành phố nắng ấm quanh năm chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Có lẽ vì vậy mà ở đây cây trái quanh năm luôn ra hoa đẹp, trái ngon. Thành phố Hồ Chí Minh được coi là trung tâm của cả nước bởi sự phát triển mạnh mẽ và phát triển kinh tế vượt bậc. Đến đây, chúng ta sẽ cảm nhận được những điều rất riêng mà các thành phố khác không thể m...See more
2
0
0
0

tphcm top's profile picture
tphcm top updated cover photo
1
0

tphcm top's profile picture
tphcm top updated profile picture
1
0

Photos

© Hahalolo 2017. All rights reserved