Thong Tay Hoi, VN
Fri, 2/23/2024
clear sky
26
Clear sky

26°C - 26°C

94%

1013hPa

3.6m/s

0%

10Km

11:11 PM

11:02 AM

Hot News
Organization site ·
·
Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức là công việc rất quan trọng của công tác cán bộ nhằm giúp các tổ chức, cơ quan, đơn vị nắm được chất lượng công tác của từng cá nhân từ đó có cơ sở thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp. Đây cũng là căn cứ để lựa chọn, sàng lọc, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ một cách hiệu quả, hợp lý. Do đó, công việc này cần được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Kiểm điểm, đánh giá thiếu nghiêm túc, không thực chất sẽ dẫn đến hậu quả là việc đánh giá, bình bầu, xếp loại cán bộ không chính xác. Từ đây sẽ dẫn tới nguy cơ sai lầm trong bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, triển khai các chính sách, đãi ngộ không phù hợp, tâm lý bất bình, mất động lực lao động, phấn đấu, cống hiến trong nội bộ đơn vị. ___ (*) Nguồn: Báo Nhân Dân

1
6
0
0

Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Self-sufficient Korean travel guide
Self-sufficient Korean travel guide
Christine Wright

Christine Wright

28 days ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved