Thong Tay Hoi, VN
Wed, 2/28/2024
few clouds
28
Few clouds

28°C - 28°C

57%

1011hPa

5.66m/s

20%

10Km

11:09 PM

11:03 AM

Lê Thị Thường
Lê Thị Thường is happy feeling happy is with Thanh Duy Do, Thang Lo Xiong, Sơn Vương and 43 others at Phường Thanh Xuân Trung
Helo cả nhả ngày cuối tuần yêu thương ❤️❤️❤️ 💚GI.AN D.ỐI ẮT GẶP D.ỐI GI.AN💚 ❤️❤️Nếu đã hiểu được hai từ v.a.y trả Và luật đời có nhân quả ai ơi Gieo hạt nào mầm ấy sẽ s.inh sôi Sống d.ố.i gi.a.n ngậm ngùi ta ắt nhận ❤️❤️Nếu đã hiểu càng o.á.n h.ờ.n c.ă.m gi.ậ.n Là tự mình vấn vào chốn kh.ổ đ.a.u Kiếp con người tồn tại có là bao Thương chưa đủ cớ sao còn l.ừ.a l.ọ.c ❤️❤️Nếu đã hiểu trải trăm ngàn kh.ó nh.ọc Mới k.iếm tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi Khi cuộc đời còn lắm kẻ đ.ơn c.ôi Thì cớ sao ta lại thời ho.ang phí ❤️❤️Nếu đã hiểu sống mang l.ò.ng í.ch k.ỉ Là ch.â.n trần mãi chỉ bước buồn thiu Rồi g.i.a.m mình trong góc khuất quạnh hiu Lúc nhận ra tất cả đều đã muộn ❤️❤️Nếu đã hiểu muốn niềm vui hưởng trọn Phải ch.â.n thành và gói gọn thương yêu Bởi thời gian ngắn ngủi có đâu nhiều Nên hãy sống làm những điều hữu ích Nguồn Sưu tầm 💚💚💚❤️❤️❤️

25
1.1K
0
0

Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Early Morning in KonPring Village
Early Morning in KonPring Village
Dan Dylan

Dan Dylan

5 days ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved