Thong Tay Hoi, VN
Wed, 2/28/2024
few clouds
28
Few clouds

28°C - 28°C

57%

1011hPa

5.66m/s

20%

10Km

11:09 PM

11:03 AM

Lê Thị Thường
Lê Thị Thường is happy feeling happy is with Nguyễn Trọng Hưng, Nguyễn Phương, Nguyễn Hữu Long and 39 others at Phường Thanh Xuân Trung
Xin chào gia đình Ha Ha Lo Lo thân yêu ❤️❤️❤️ 10 QUY LUẬT BẤT BIẾN CỦA CUỘC SỐNG 1. Không phải vì có hy vọng nên mới kiên trì, mà là nhờ kiên trì nên mới s.ản si.nh hy vọng. 2. Không phải vì có cơ hội nên mới tranh thủ, mà là nhờ biết tranh thủ nên mới chớp đúng cơ hội. 3. Không phải vì có hiểu biết mới đi làm, mà là phải đi làm thì mới học được hiểu biết 4. Không phải vì trưởng thành nên mới gánh vác, mà là vì sẵn sàng gánh vác nên mới có thể mạnh mẽ trưởng thành. 5. Không phải vì nhận được nên mới phải cho đi, mà là vì cho đi nên mới được nhận lại 6. Không phải vì đột phá nên mới có thử thách, mà là vì phải trải qua thử thách nên mới có thể tạo ra đột phá. 7. Không phải vì thành công nên mới trưởng thành, mà là vì trưởng thành nên tạo dựng được thành công. 8. Không phải vì biết lãnh đạo nên mới biết cách phối hợp, mà là vì biết phối hợp mới có năng lực lãnh đạo. 9. Không phải vì có thu hoạch nên mới ơn nghĩa, mà là vì có ơn nghĩa nên mới có thể thu hoạch. 10. Không phải vì có tiền mới có thể đi học, mà là vì học tập nên mới có thể kiếm được tiền. (sưu tầm ) ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Ngày 14-10-2023 HN

20
1.6K
0
0

Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Early Morning in KonPring Village
Early Morning in KonPring Village
Dan Dylan

Dan Dylan

5 days ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved