Thong Tay Hoi, VN
Sat, 4/13/2024
clear sky
30
Clear sky

30°C - 30°C

66%

1009hPa

4.63m/s

0%

10Km

10:43 PM

11:04 AM

📝 QUY TRÌNH 5 BƯỚC HÀNG NGÀY ỨNG DỤNG SỨC MẠNH TÂM THỨC THÀNH THÓI QUEN 👉 BƯỚC 1 : Bỏ quỹ TỰ DO TÀI CHÍNH kiểm đếm số dư ăn mừng (ghi danh sách quỹ TDTC ngày và tổng số dư . Dán lên tường chỗ dễ nhìn thấy ) 👉 BƯỚC 2: Tuyên bố niềm tin hỗ trợ cho việc ứng dụng Tâm Thức : (Cái gì có trong đầu thì sẽ có ngoài tay). ✋ TÔI LÀ NGƯỜI ỨNG DỤNG LUẬT TÂM THỨC SIÊU TUYỆT VỚI ✋MONG MUỐN Ý THỨC VÀ NIỀM TIN BÊN TRONG CỦA TÔI HỢP NHẤT LÀM MỘT. ✋ TÔI THU HÚT TIỀN BẰNG QUY LUẬT TÂM THỨC. ✋TÔI ĐẦU TƯ GIA TĂNG TÀI SẢN BẰNG NIỀM TIN & TRÍ TUỆ. 🤚 TÔI LÀ NGƯỜI CÓ GIÁ TRỊ - QUẢNG BÁ TẠO LẬP GIÁ TRỊ LÀ VIỆC TÔI LÀM SUỐT ĐỜI ( ghi bằng bút đỏ - dán lên tường chỗ dễ nhín thấy hàng ngày ) 👉 BƯỚC 3 : TÁI THIẾT LẬP LẠI BẢN TÀI CHÍNH TRONG TÂM THỨC . - 17 TƯ DUY TRIỆU PHÚ ( phần hình ảnh ) 👉 BƯỚC 4 : ĐỊNH TÂM HÌNH DUNG TƯỞNG TƯỢNG HÌNH ẢNH TÂM TRÍ BỨC TRANH KẾT QUẢ NHƯ ĐÃ CÓ RỒI TRONG 21 NGÀY LIÊN TIẾP (bỏ lỡ 1 ngày thì bắt đầu lại từ đầu) 👉 BƯỚC 5: TỔNG KẾT THÀNH CÔNG MỖI NGÀY (ít nhất 3 thành công ) + ĂN MỪNG & TRÂN TRỌNG BIẾT ƠN ! 👉BƯỚC 6: HUẤN LUYỆN TÂM THỨC BẰNG KHỞI TÂM - DUYÊN KHỞI TRÙNG TRÙNG HƯỞNG ỨNG MỌI NGUỒN LỰC THỰC THI MỤC TIÊU . P/s: Nhà Quảng Bá Vĩ Đại, Người Chuyển Hiện Thực Xuyên Không. Tạo Lập Giá Trị Tạo Cổ Máy Thu Nhập Thụ Động Mỗi Ngày Mỗi Tháng Quanh & Mãi Mãi Đến Toàn Cõi Thế Gian

29
1.5K
1
0

Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

https://devatravel.vn/tour/du-lich-nhat-ban-he-2024-tokyo-yamanashi-nui-phu-si-5-ngay-4-dem/
https://devatravel.vn/tour/du-lich-nhat-ban-he-2024-tokyo-yamanashi-nui-phu-si-5-ngay-4-dem/
Travel Deva

Travel Deva

3 days ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved