Thong Tay Hoi, VN
Thu, 12/7/2023
few clouds
27
Few clouds

27°C - 27°C

89%

1011hPa

1.03m/s

20%

8Km

10:59 PM

10:30 AM

📈🔍💡🎓👩‍🏫 Bạn được mời tham gia chuyên đề về cơ sở pháp lý, quản lý và vận hành nhà chung cư. Tại đây, bạn sẽ được cung cấp thông tin tổng quan về nhà chung cư, ban quản trị và các vấn đề phát sinh trong mối quan hệ giữa chủ đầu tư, ban quản trị, ban quản lý và cư dân trong quá trình quản lý vận hành nhà chung cư. Thân mời các Ban Quản Trị, Ban Quản Lý và các bạn học quản lý chung cư đăng ký tham dự nhé! 📝💻👨‍👩‍👧‍👦💬🌟 Link đăng ký chuyên đề: https://forms.gle/4WRSUr4EfoAvUuJx9 Link đăng ký các khoá học: https://forms.gle/dgdwCifQAxCPF7tL6 Viendaotaovcg.com

1
2
0
0
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Pink Grass Season in Dalat
Pink Grass Season in Dalat

Christopher Nolan

10 hours ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved