Vietnam, VN
Wed, 6/7/2023
overcast clouds
20
Overcast clouds

20°C - 20°C

95%

1006hPa

1.28m/s

100%

10Km

10:15 PM

11:19 AM

"Cái tâm" và "cái tầm" là hai khái niệm quan trọng trong ngành quản lý vận hành chung cư. Chúng đề cập đến hai khía cạnh khác nhau nhưng lại ảnh hưởng đến nhau trong quá trình quản lý vận hành chung cư.
"Cái tâm" đề cập đến tâm lý, tư tưởng, và đạo đức của người quản lý vận hành chung cư. Người quản lý cần có đạo đức tốt và khả năng đưa ra quyết định đúng đắn để đảm bảo an toàn và sự thoải mái cho cư dân chung cư. Họ cũng cần có tâm lý vững vàng để giải quyết các vấn đề khó khăn và đưa ra những giải pháp tốt nhất cho cư dân.
"Cái tầm" đề cập đến tầm nhìn và sự thông minh của người quản lý vận hành chung cư. Họ cần có khả năng phân tích và đánh giá các tình huống khác nhau để đưa ra những quyết định phù hợp. Họ cũng cần có tầm nhìn sáng suốt để dự đoán các vấn đề tiềm ẩn và đưa ra các giải pháp phù hợp trước khi chúng trở thành vấn đề lớn.
Trong quản lý vận hành chung cư, "cái tâm" và "cái tầm" là hai khía cạnh quan trọng và cần được cân nhắc một cách cẩn thận. Nếu người quản lý có "cái tâm" tốt nhưng thiếu "cái tầm" thì họ có thể đưa ra những quyết định không phù hợp với tình hình thực tế. Ngược lại, nếu họ có "cái tầm" nhưng thiếu "cái tâm" thì họ có thể đưa ra các quyết định không có tính nhân văn và không tôn trọng quyền lợi của cư dân chung cư. Do đó, người quản lý vận hành chung cư cần phải có cả "cái tâm" và "cái tầm" để đảm bảo rằng họ có thể thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của cư dân chung cư.
Viendaotaovcg.com
85
1
0
0

Hoang Yen Nguyen's profile picture
Haha
 · Reply · 3 months ago  
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Du lịch Phú Yên – Xứ hoa vàng trên cỏ xanh
Du lịch Phú Yên – Xứ hoa vàng trên cỏ xanh
Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved