Thong Tay Hoi, VN
Sun, 2/25/2024
few clouds
35
Few clouds

35°C - 35°C

38%

1011hPa

0.51m/s

20%

10Km

11:10 PM

11:03 AM

GDP NĂM 2022 TĂNG 8,02%: MỨC TĂNG CAO NHẤT GIAI ĐOẠN 2011-2022 Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2022 của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 ước tính tăng 8,02% so với năm 2021 và đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393USD so với năm 2021. Bên...
See more

0
4
0
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Early Morning in KonPring Village
Early Morning in KonPring Village
Dan Dylan

Dan Dylan

1 day ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved