Thong Tay Hoi, VN
Fri, 12/8/2023
moderate rain
28
Moderate rain

28°C - 28°C

89%

1013hPa

1.03m/s

75%

8Km

2.32mm

10:59 PM

10:30 AM

Tôi từng đọc được một câu thế này: “Nhất định phải đối xử tử tế với mẹ của bạn, bởi vì mẹ đã sống vì bạn hơn nửa cuộc đời. Nhất định phải đối xử tử tế với chính bản thân bạn, vì sau này khi trở thành mẹ, bạn chỉ sống vì con mà thôi.” 🍀

92
1
0
0

  Make money easily with Hahalolo!
  Featured experience

  Pink Grass Season in Dalat
  Pink Grass Season in Dalat

  Christopher Nolan

  18 hours ago

  Registered with the Ministry of Industry and Trade
  Notified to the Ministry of Industry and Trade
  Associate member of the United States Tour Operators Association
  © Hahalolo 2017. All rights reserved