Thong Tay Hoi, VN
Fri, 2/23/2024
broken clouds
34
Broken clouds

34°C - 34°C

46%

1011hPa

5.14m/s

75%

10Km

11:11 PM

11:02 AM

6/7/2022 Hôm nay Điện Đậu ( HYTT) đã tranh thủ đại diện các MTQ trao tiền cho gia đình con Gia Hưng , để gia đình có tiền lo vào thuốc cho con . Dạo này kém duyên nên chỉ kêu gọi được giúp con có từng đó thôi . Xin cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã đóng góp chung tay với những hoàn cảnh khó khăn . Chúc mọi người và gia đình luôn mạnh khỏe , hạnh phúc và bình an 🙏🙏🙏 Sống thiện lương Đời đời an lành ❤ Thay mặt HYTT! Điện Đậu 🇻🇳 🔥🔥🔥 Kêu Gọi Giúp Con Hồ Đàm Gia Hưng - Ung Thư BVUB !!! 🌻2/7/2022 1. Nguyen Thu Kim Dung : 200 ( 18h : 01) 2. Thuy Duong Than : 200 ( 18h : 19 ) 3. MTQ chưa biết tên : 50 ( 21h : 03 ) 🌻3/7/2022 4. MTQ chưa biết tên : 100 ( 7h : 47 ) 5. Bui Hoang Khai Nghi : 100 ( 8h : 24 ) 6. O Kieu Thai Bao : 200 ( 17h : 14 ) 7. Truong Thi Anh Nguyet : 100 ( 21h : 49) 8. Vo Thi Hong An : 100 ( 23h : 03 ) 🌻 4/7/2022 9. MTQ xin dấu tên : 2000 ( 9h : 15 ) 10. Tran Thi Kim Sang : 500 ( 10h : 52 ) 11. Le Thi Thu Ngan : 200 ( 16h : 34 ) 12. Tran Thi Anh Nhi : 300 ( 16h : 37 ) 🌻5/7/2022 13. TK Nguyen Thi Thuy Khanh : 200 ( 19h : 44 ) 14. MTQ xin dấu tên : 1000 ( 19h : 53 ) 15. MTQ chưa biết tên : 100 ( 20h : 48 ) 16. A Nguyen Quoc Huy : 1000 ( 20h : 51 ) 17. Nguyen Thi Nga : 100 ( 21h : 16 ) 18. Cam Tien : 200 ( 21h : 52 ) 19. Le Cu Tan : 100 ( 23h : 26) 6750

125
253
0
0

Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Self-sufficient Korean travel guide
Self-sufficient Korean travel guide
Christine Wright

Christine Wright

27 days ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved