Thong Tay Hoi, VN
CN, 14/08/2022
mây rải rác
30
Mây rải rác

30°C - 30°C

66%

1007hPa

3.6m/s

40%

10Km

10:43 PM

11:13 AM

Sàn chứng khoán là một hình thức sàn giao dịch cung cấp cho những người mua bán, môi giới cổ phiếu nền tảng và phương tiện để trao đổi, mua bán trái phiếu, cổ phiếu (đã được niêm yết), các sản phẩm phái sinh, chứng chỉ quỹ, các sản phẩm hợp tác đầu tư.
Các sàn chứng khoán hoạt động như một sàn đấu giá liên tục bởi đây là nơi mà người mua, bán chứng khoán có thể đến gặp nhau và thực hiện giao dịch thông qua việc đấu giá công khai trên sàn giao dịch truyền thống hoặc điện tử. Bên cạnh đó, sàn giao dịch cổ phiếu còn cung cấp các dịch vụ cho việc phát hành, thu hồi chứng khoán cũng như các phương tiện tài chính và các sự kiện như việc chi trả cổ tức, lợi tức.
#sanchugnkhoanlagi #ftv

Sàn chứng khoán là gì? Các sàn giao dịch chứng khoán uy tín - FTV

https://ftv.com.vn
1
0
0
0

Kiếm tiền đơn giản cùng Hahalolo!
Trải nghiệm nổi bật

28 NGÀY ĐI XUYÊN VIỆT NAM - No Plan, No Thinking
28 NGÀY ĐI XUYÊN VIỆT NAM - No Plan, No Thinking
Ảnh đại diện của Đặng Minh Châu

Đặng Minh Châu

2 ngày trước

Đã đăng ký với Bộ Công Thương
Đã thông báo với Bộ Công Thương
Thành viên liên kết Hiệp hội Du lịch Mỹ