Thong Tay Hoi, VN
CN, 14/08/2022
mây rải rác
29
Mây rải rác

29°C - 29°C

70%

1007hPa

3.09m/s

40%

10Km

10:43 PM

11:13 AM

Chứng khoán kinh doanh là gì?
Chứng khoán kinh doanh là những loại chứng khoán được phát hành ra thị trường theo quy định của pháp luật với mục đích kinh doanh. Cụ thể, chứng khoán kinh doanh là một loại tài sản mà các nhà đầu tư có thể trao đổi, mua bán và tạo ra lợi nhuận cho các doanh nghiệp, công ty phát hành trái phiếu, cổ phiểu. Chứng khoán kinh doanh được xem là loại tài sản ngắn hạn vì nằm trong các khoản mục phải thu của doanh nghiệp và đầu tư ngắn hạn.
Các loại chứng khoán kinh doanh hiện nay?
Trên thị trường hiện này có các loại chứng khoán kinh doanh sau:
– Trái phiếu, cổ phiểu được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
– Công cụ tài chính khác và các loại chứng khoán.
#chungkhoankinhdoanh #mytrade

Chứng khoán kinh doanh là gì? Những điều cần biết về chứng khoán kinh doanh

https://mytrade.vn
1
0
0
0

Kiếm tiền đơn giản cùng Hahalolo!
Trải nghiệm nổi bật

28 NGÀY ĐI XUYÊN VIỆT NAM - No Plan, No Thinking
28 NGÀY ĐI XUYÊN VIỆT NAM - No Plan, No Thinking
Ảnh đại diện của Đặng Minh Châu

Đặng Minh Châu

2 ngày trước

Đã đăng ký với Bộ Công Thương
Đã thông báo với Bộ Công Thương
Thành viên liên kết Hiệp hội Du lịch Mỹ