Thong Tay Hoi, VN
CN, 14/08/2022
mây rải rác
29
Mây rải rác

29°C - 29°C

70%

1007hPa

3.09m/s

40%

10Km

10:43 PM

11:13 AM

Phiên giao dịch chứng khoán là gì?
Phiên giao dịch chứng khoán là khoảng thời gian các nhà đầu tư thực hiện trao đổi, mua bán, chứng khoán và kết quả đem lại cho người bán, người mua đạt được mục đích sau khi kết thúc giao dịch chứng khoán.
Tùy thuộc từng quốc gia, phiên giao dịch sẽ được ấn định thời gian cụ thể và một phiên giao dịch trên thị trường tài chính được tính từ tiếng chuông mở cửa đến tiếng chuông đóng cửa của thị trường đó.
#phiengiaodichchungkhoan#mytrade

Phiên giao dịch chứng khoán là gì? Thời gian các phiên giao dịch chứng khoán

https://mytrade.vn
1
0
0
0

Kiếm tiền đơn giản cùng Hahalolo!
Trải nghiệm nổi bật

28 NGÀY ĐI XUYÊN VIỆT NAM - No Plan, No Thinking
28 NGÀY ĐI XUYÊN VIỆT NAM - No Plan, No Thinking
Ảnh đại diện của Đặng Minh Châu

Đặng Minh Châu

2 ngày trước

Đã đăng ký với Bộ Công Thương
Đã thông báo với Bộ Công Thương
Thành viên liên kết Hiệp hội Du lịch Mỹ