Vietnam, VN
Sat, 1/28/2023
overcast clouds
10
Overcast clouds

10°C - 11°C

98%

1020hPa

1.12m/s

100%

2.667Km

11:19 PM

10:42 AM

Nhìn về phương xa. (Chuyến đi đầu tiên năm 2022)
Nhìn về phương xa, bạn thấy được điều gì ?
Mình nhìn thấy những bậc thang tiến trước.
Nhìn thấy những trắc trở phải đối mặt.
Nhìn thấy những hạnh phúc vỡ oà.
Nhìn thấy những nguy cơ tiềm ẩn.
Phương xa không giới hạn, ta có thể thấy rất nhiều từ đó.
Song để tiến về phương xa, ta vẫn cần sống dưới hiện tại, và tận hưởng quá trình từ tương lai quay ngược thời gian.
27
1
0
0

Lê Tuấn's profile picture
Lê Tuấn
giống cảnh Hà Nội thế b
Haha
 · Reply · 10 months ago  
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Khám phá hồ Đồng Chương Ninh Bình “sơn thủy hữu tình”
Khám phá hồ Đồng Chương Ninh Bình “sơn thủy hữu tình”
Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved