Thong Tay Hoi, VN
Sat, 9/23/2023
scattered clouds
26
Scattered clouds

26°C - 26°C

94%

1007hPa

2.06m/s

40%

10Km

10:42 PM

10:49 AM

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐬𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐦𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐮̛̉𝐚 đ𝐞̂𝐦, 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐱𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐚̂̃𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐱𝐞𝐦 𝐜𝐨́ đ𝐚́𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 😶

67
799
0
0

 • thị huê
  thị huê
  rồi chẳng biết kiếm đâu ng phù hợp
  • Haha

  • Reply
  • 2 years ago
  • Nhu Thu
   Nhu Thu
   người phù hợp hay xứng đáng thì cũng mang lại hạnh phúc cả, đúng ko nào?
   • Haha

   • Reply
   • 2 years ago
   • Bùi Hoamai
    Bùi Hoamai
    Sao ngồi trầm ngâm suy nghĩ vậy anh
    • Haha

    • Reply
    • 2 years ago
    Make money easily with Hahalolo!
    Featured experience

    Top 10 delicious Thai dishes you should try
    Top 10 delicious Thai dishes you should try
    Bụi Ann Ann

    Bụi Ann Ann

    12 days ago

    Registered with the Ministry of Industry and Trade
    Notified to the Ministry of Industry and Trade
    Associate member of the United States Tour Operators Association
    © Hahalolo 2017. All rights reserved