Vietnam, VN
Fri, 1/27/2023
overcast clouds
15
Overcast clouds

15°C - 16°C

98%

1018hPa

1.33m/s

100%

1.774Km

11:19 PM

10:42 AM

Khéo tay thực sự 😍😍
00:00
00:00
00:00
118
10
0
1
0

View 7 more comments

Đình Nguyên's profile picture
Đình Nguyên
xem thấy ngta nặn nặn nhào nhào thích thật sự
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyễn Mimi's profile picture
Nguyễn Mimi
Nhìn cưng ghê á chời ơi
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  Đặng Khoa's profile picture
  Đặng Khoa
  khéo tay thật, m tưởng ngta làm bằng nhựa k á
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Manh Blues's profile picture
Manh Blues
t cũn từ thử bộ môn này, xong k ra gì =))
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  Nguyen Trang's profile picture
  Nguyen Trang
  Nhìn cưng dã man b ạ
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Khám phá hồ Đồng Chương Ninh Bình “sơn thủy hữu tình”
Khám phá hồ Đồng Chương Ninh Bình “sơn thủy hữu tình”
Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved