Vietnam, VN
Fri, 10/7/2022
broken clouds
20
Broken clouds

20°C - 20°C

97%

1013hPa

0.77m/s

79%

10Km

10:39 PM

10:32 AM

📌📌Decision Desk HQ đã gọi tên ông Joe Biden cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ!!!
49
3
0
0

Nhu Thu's profile picture
Nhu Thu
không có pha lật kèo nào xảy ra ư
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
  Hoàng Danh's profile picture
  Hoàng Danh
  hạ hồi sẽ rõ nhá
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
trang nguyệt's profile picture
trang nguyệt
chờ đi, chưa có kết quả đến hồi kết mà
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
  Lan Trần's profile picture
  Lan Trần
  30 chưa phải là Tết bạn hè 👍
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Như Vera's profile picture
Như Vera
Mình vẫn hy vọng điều gì đó xảy ra
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  Hoàng Danh's profile picture
  Hoàng Danh
  chưa có kết quả chính thức nên vẫn còn hy vọng nha bạn
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Anini Seven Lakes Trek: All You Need to Know
Anini Seven Lakes Trek: All You Need to Know
Prince Tiwari's profile picture

Prince Tiwari

15 hours ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved