Vietnam, VN
Wed, 11/30/2022
broken clouds
21
Broken clouds

21°C - 21°C

97%

1015hPa

1.22m/s

60%

10Km

10:59 PM

10:14 AM

Tran Tandat is with Phan Thanh, Diệu Nhiên and 5 others
+8
20
1
0
0

Tran Tandat
Xin chào bạn chúc vui vẻ và hạnh phúc om ma ni bad me hum
Haha
 · Reply · 2 years ago  
    Yến MiuMiu's profile picture
    Yến MiuMiu
    :v chữ này là chữ gì vậy a
    Haha
     · Reply · 2 years ago  
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Trải nghiệm du lịch cuối thu ở Hà Nội must-try, hội mê xê dịch nhớ ‘thuộc nằm lòng’
Trải nghiệm du lịch cuối thu ở Hà Nội must-try, hội mê xê dịch nhớ ‘thuộc nằm lòng’
Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved