Thong Tay Hoi, VN
Wed, 2/21/2024
scattered clouds
27
Scattered clouds

27°C - 27°C

89%

1012hPa

3.09m/s

40%

10Km

11:11 PM

11:02 AM

Sau 10 ngày kêu gọi (16/3-25/3), FC Jack - Đom Đóm đã quyên góp được tổng 391 triệu đồng tiền mặt cùng 1000 khẩu trang và 60 chai gel rửa tay chung tay chống dịch Covid-19 và hạn mặn miền Tây. Trong đó: -Dự án A (Hỗ trợ chống đại dịch Covid-19): 134 triệu VND + 1000 khẩu trang + 60 chai gel rửa tay. -Dự án B (Hỗ trợ người dân chống hạn mặn): 257 triệu VND...
See more

1
36
0
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Self-sufficient Korean travel guide
Self-sufficient Korean travel guide
Christine Wright

Christine Wright

26 days ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved