Thong Tay Hoi, VN
Sun, 4/21/2024
few clouds
32
Few clouds

31°C - 32°C

51%

1006hPa

4.12m/s

20%

10Km

10:39 PM

11:04 AM

Tôi ko dám nghỉ ngơi. Vì tôi ko có tiền gởi ngân hàng... Tôi ko dám kêu mệt. Vì tôi chưa làm ra thành tựu gì... Tôi ko dám nghỉ ngơi. Vì tôi còn phải sống... Tôi có thể từ bỏ việc lựa chọn ... Nhưng tôi ko thể chọn cách từ bỏ.. _👉 vậy nên. Kiên cường. Đấu tranh. Là lựa chọn duy nhất của tôi...

12
14
0
0

Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Gợi ý chọn món ăn theo mùa tại nhà hàng Mạn
Gợi ý chọn món ăn theo mùa tại nhà hàng Mạn
Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved