Vietnam, VN
Thu, 3/30/2023
overcast clouds
18
Overcast clouds

18°C - 21°C

72%

1011hPa

1.64m/s

86%

10Km

10:45 PM

11:00 AM

Hoa vô tình hay hoa hữu ý
Người hữu ý hay người vô tình
Cớ sao người chẳng hiểu ý ta
Hoa đẹp hay ái tình nàng đẹp
Chàng yêu hoa hay yêu nàng
Vấn vương hoài sao chẳng nói ra.
P/s: Hồ Than Thở - Đồi Mộng Mơ
1
0
0
0

Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

“Chữa lành” tâm hồn với vẻ đẹp của Lý Sơn những ngày đầu hạ
“Chữa lành” tâm hồn với vẻ đẹp của Lý Sơn những ngày đầu hạ
Na La Cà's profile picture

Na La Cà

7 days ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved