Vietnam, VN
Sat, 1/28/2023
overcast clouds
9
Overcast clouds

9°C - 12°C

98%

1022hPa

1.24m/s

100%

2.959Km

11:19 PM

10:42 AM

con trai thời nay biết nấu ăn giặt đồ lau nhà quét nhà còn con gái ngược lại không.... lại bảo không đung đi
00:00
00:00
00:00
6
4
0
0
0

View 1 more comment

Park Seo Joon OPPA's profile picture
Park Seo Joon OPPA
Bọn con gái giờ lười lắm nè
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Nguyễn Tuấn's profile picture
Nguyễn Tuấn
cũng tùy nha bạn ơi, không vơ đũa cả nắm được
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Đức Nghĩa's profile picture
Đức Nghĩa
còn tùy người thôi cậu ơi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Khám phá hồ Đồng Chương Ninh Bình “sơn thủy hữu tình”
Khám phá hồ Đồng Chương Ninh Bình “sơn thủy hữu tình”
Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved