Thong Tay Hoi, VN
Fri, 2/23/2024
few clouds
33
Few clouds

33°C - 33°C

49%

1011hPa

4.63m/s

20%

10Km

11:11 PM

11:02 AM

Làm người dựa vào tâm chứ không dựa vào miệng. Lấy chân thành đối đãi thì nhận về thành tín, lấy giả dối dụ dỗ thì người cũng chẳng thật lòng. Muốn được mọi người tôn trọng thì trước tiên cần học cách tôn trọng. Nếu ta không biết cách bao dung thì đối phương dựa vào điều gì để trân quý ta? Muốn được người khác thấu hiểu thì trước tiên cần học cách lượng thứ khoan hòa. Nếu lúc nào cũng săm soi bới móc thì người khác dựa vào cớ gì để bao dung ta? Bơi vì làm người dựa vào tâm .chứ không dựa vào miệng !

1
7
0
0
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Self-sufficient Korean travel guide
Self-sufficient Korean travel guide
Christine Wright

Christine Wright

27 days ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved