Vietnam, VN
Mon, 5/29/2023
scattered clouds
21
Scattered clouds

21°C - 22°C

96%

1008hPa

1.02m/s

37%

10Km

10:16 PM

11:16 AM

Nhắn ai lên đất Bảo Hà
nếm mùi phong nguyệt ấy là tiên cảnh thần tiên....
+3
62
6
0
0

View 3 more comments

Phan Hậu's profile picture
Phan Hậu
Lần đầu nghe, cho e xin thông tin vs ah
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
  • View 1 more comment

  • Phan Hậu's profile picture
    Phan Hậu
    ui giời, e mới đi cánh bắc về đây
    Haha
     · Reply · 4 years ago  
Phạm Thanh Hương's profile picture
Phạm Thanh Hương
cap hơi khó hiểu
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
Quỳnh Anh's profile picture
Quỳnh Anh
chưa được đi lần nào
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Đảo Quan Lạn - Địa điểm lí tưởng cho mùa hè này
Đảo Quan Lạn - Địa điểm lí tưởng cho mùa hè này
Bông Trang's profile picture

Bông Trang

12 hours ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved