VieTraditional's cover photo
62
People Haha this
0
Reviews
VieTraditional's profile picture
VieTraditional

About

 • 06 đường Đoàn Kết, thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
 • Tour page
 • Date created: 4/12/2022
 • Lưu trú - Combo du lịch trọn gói - Tour du lịch tự chọn Tổ chức Sự Kiện - Team Building

 • 06 đường Đoàn Kết, thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
 • Message

 • Always open
 • 62 people Haha this
VieTraditional's profile picture
1 / 17
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)

 • Tỉnh Lâm Đồng - Tỉnh Lâm Đồng
 • Mon, 10/3/2022
Đón đoàn tại sân bay Liên Khương
- Viếng Thiền Viện Trúc Lâm – Hồ Tuyền Lâm
- Biệt điện mùa hè của Cựu hoàng Bảo Đại
- Chinh phục đỉnh núi LangBiang và giao lưu “Văn Hóa Coong Chiêng”
- Làng Hoa Vạn Thành - Đồi chè cầu đất
- Làng Nấm - Vường hoa thành phố

Price from

₫3,541,000
123
0
0

VieTraditional's profile picture
1 / 20
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5N4Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)

 • Tỉnh Lâm Đồng - Tỉnh Lâm Đồng
 • Mon, 10/3/2022
Đón đoàn tại sân bay Cam Ranh
- Thiên đường du lịch và giải trí VinWonder
- Du ngoạn vịnh Nha Trang (3 đảo VIP)
- Đường hầm đất sét - Thiền Viện Trúc Lâm – Hồ Tuyền Lâm - Thác Datanla
- Biệt Điện Trần Lệ Xuân - Nhà Ga Đà Lạt - Chợ Đà Lạt

Price from

₫4,053,000
46
0
0

VieTraditional's profile picture
1 / 20
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)
LAND TOUR NHA TRANG - ĐÀ LẠT 4N3Đ (Khởi hành đoàn từ 10 khách)

 • Tỉnh Lâm Đồng - Tỉnh Lâm Đồng
 • Mon, 10/3/2022
Đón đoàn tại sân bay Cam Ranh
- City tour Nha Trang
- Du ngoạn vịnh Nha Trang (3 đảo VIP)
- Chùa Linh Phước – Hay Chùa Ve Chai - Thiền Viện Trúc Lâm - Dalat Fairytale Land
- Vường hoa thành phố - XQ xử quán Đà Lạt

Price from

₫3,113,000
39
0
0

Invite friends to Haha this site

Thanh Hiền
Nguyễn Huy
Nam Nguyễn
My My

Thanh Hiền, Thường Dương and 60 others  Haha this site

© Hahalolo 2017. All rights reserved