Thư giãn cùng Piano's cover photo
171
People Haha this
172
Members
Thư giãn cùng Piano's profile picture
Thư giãn cùng Piano

About

  • Celebrity site
  • Personal Blog

  • Date created: 10/1/2020
  • Message

  • 171 people Haha this
"Life is like a piano; white keys represent happiness, black keys represent sadness. But remember that on the journey of life, black keys also make up music".
00:00
00:00
00:00
26
3
5
0
0

Trần Lê Chơn Tâm's profile picture
Trần Lê Chơn Tâm
Nghe yên bình ghê
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Trần Công Tùng's profile picture
Trần Công Tùng
Tiếng đàn thật nhẹ nhàng, sâu lắng
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Hương Quỳnh's profile picture
Hương Quỳnh
u mê tiếng đàn này
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay 💔
00:00
00:00
00:00
2
1
5
0
0

Nguyễn Thị Cẩm Hồng's profile picture
Nguyễn Thị Cẩm Hồng
thôi nghe bài này buồn chết
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Những bài hát gắn liền với nhiều người 🖤
00:00
00:00
00:00
2
1
0
0
0

Nghĩa Lê's profile picture
Nghĩa Lê
nghe dễ ngủ hơn nhiều
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Invite friends to Haha this site

Thanh Hien Vo
Nguyễn Quang Phục
Đặng Nguyễn Linh
Nguyễn Trần Mai Thảo

Nhang Nguyễn Thị, Thanh Hien Vo and 169 others  Haha this site

Photos

No activity displayed
Videos

  • 2 years ago

  • 2 years ago

  • 119909838_954504831718982_7179856095137277837_n

    3 years ago

© Hahalolo 2017. All rights reserved