Tancay's cover photo
3
People Haha this
1
Members
Tancay's profile picture
Tancay

@TANCAY

About

  • Celebrity site
  • Blogger

  • Date created: 11/12/2020
  • Message

  • 3 people Haha this
New members

Tancay's profile picture
Tancay Celebrity site
Bạn thân
Người bạn thân
Chúng ta sống trong cuộc đời này, ai cũng có những người bạn. Những người bạn với nhiều mức độ thân thiết khác nhau. Bạn thuở thiếu thời, bạn học chung, bạn đồng nghiệp, bạn ở chung nhà, bạn quen một cách tình cờ, bạn làm ăn, bạn trên mạng, bạn cùng lý tưởng... Có người thân, có người chỉ quen sơ, và cũng có người mang danh bạn chỉ để nở một nụ cười xã giao. Nhưng suy cho c...See more
2
0
0
0

Invite friends to Haha this site

Bụi Ann Ann
🍭 Thanh

Nhang Nguyễn Thị, Bụi Ann Ann and 1 others  Haha this site

Photos

Videos

No activity displayed
© Hahalolo 2017. All rights reserved