Sách cũ Kiên Giang •BNBooks•'s cover photo
192
People Haha this
139
Members
Sách cũ Kiên Giang •BNBooks•'s profile picture
Sách cũ Kiên Giang •BNBooks•

@bnbookskg

About

20 NĂM LỊCH SỬ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
20 NĂM LỊCH SỬ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-
-
"20 Năm lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam" là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam cho bạn một nhãn quan toàn diện về sự vận hành và tăng trưởng của thị trường trong 20 năm qua. Cuốn sách được viết bởi tác giả Lê Hoài Ân (CFA), tác giả của cuốn sách "Giải mã" bán chạy số 1 Việt Nam....See more
2
0
0
0

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
-
-
Kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ hiện đang mở ra những tiềm năng vô hạn và thực tế cho thấy công nghệ đang xâm chiếm thế giới, phản ánh ở những ảnh hưởng sâu sắc trên mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Trong dòng chảy đó, ngành tài chính cũng hưởng lợi từ những xu thế công nghệ...See more
3
1
0
0

Đỗ Hồng Quyên's profile picture
Haha
 · Reply · 2 years ago  
CUỘC CHIẾN PHỐ WALL
CUỘC CHIẾN PHỐ WALL
-
-
Kể từ thời khai sinh chế độ Công hòa , người Mỹ đã phản bận tâm với các câu hỏi về ngân hàng , tiền và tín dụng, với quyền lực của chúng ta với vấn đề kép - làm thế nào để tạo ra các tập đoàn khi trong ki đồng thời hạn chế sức phá hoại của của chúng. Từ giá trị của tiền tệ trong túi mọi người đến bản chất của tiền ...See more
2
0
0
0

Invite friends to Haha this site

Nguyên Dung
Lê Hồ Minh Thành
Mỹ Nhân

Nguyên Dung, Hải Nguyễn and 190 others  Haha this site

Photos

Videos

  • 2 years ago

  • 2 years ago

© Hahalolo 2017. All rights reserved