119
People Haha this
350
Members
Muôn chuyện Công sở
Muôn chuyện Công sở

More

About

 • Organization site
 • Date created: 1/21/2021
 • Message

Chắc phài tắt nguồn mí chịu 😌 ------- Cre: Zombi văn phòng

27
111
1
0
LƯƠNG và LƯƠNG TÂM chốn công sở ☺ ------- Cre: Phước🔱(Karlis Đinh)

51
115
1
0
Có ai chung cảnh ngộ không? Đúng là còn thở còn nghèo mà 😓 ------- Cre: LIIN Clothing

39
153
0
0
Trả lời sao với hội nhiều chuyện nơi công sở 😎😎 ------ Cre: Tiểu thị tươi

36
102
0
0
Trở lại công ty sau 5 tháng dài xa cách Tưởng tượng VÀ sự thật phũ phàng 👇👇 ------ Video: Zombi văn phòng

48
151
0
0
Em có sai với ai đi nữa Em có làm cái gì đi nữa Thì xin sếp hãy thứ thaaaaaa ---😂😂😂----- Cre: Zombi văn phòng

90
194
0
0
Chiếu mới và chiếu nát khi đi làm 😂 ---- Cre: zombi văn phòng

45
152
1
0
Thứ 6 công ty nhà người ta 😋😋😋 ---- Video: visano.gr

57
163
0
0
Sự khác biệt giữa công ty tôi và công ty người ta 😅 ---- Cre: Tăng Ngọ Tuyết

210
321
2
0
101 Câu chuyện thú vị chốn công sở 😂 ------- Cre: TimeBeat MEDIA

45
150
1
0
Invite friends to Haha this site

Grow your page audience and engagement on Hahalolo by inviting friends to Haha page.

Photos

Videos

 • Da1c3ff6b4b9485faed2b51ba507e172

  11/8/2021

 • D801bffb5d8645f9bd9090d4bd126561

  11/4/2021

 • C32454ada5a54d4081920c2fca877572

  11/2/2021

© Hahalolo 2017. All rights reserved