8
People Haha this
0
Reviews
HALO QUY NHƠN TRAVEL
HALO QUY NHƠN TRAVEL 

More

About

  • Tour page
  • Date created: 11/3/2023
  • Halo Quy Nhơn Chuyên tổ chức tour QUY NHƠN - PHÚ YÊN - LÝ SƠN

  • Message

  • Always open
1 / 15
Tỉnh Bình Định → Tỉnh Phú Yên
4 days
Trải nghiệm cano cao tốc. Thiên về cảnh đẹp biển đảo. Lặn ngắm xem San Hô tuyệt đẹp. Khám phá các điểm đẹp nhất Phú Yên. Khám phá các điểm đẹp nh... Xem thêm

From

₫4,330,000

28
139.4K
1 / 10
Tỉnh Bình Định
3 days
Trải nghiệm cano cao tốc. Thiên về cảnh đẹp biển đảo. Lặm ngắm xem San Hô tuyệt đẹp. Khám phá các điểm đẹp nhất Phú Yên. Khám phá các điểm đẹp nh... Xem thêm

From

₫3,305,000

27
137.4K
1 / 11
Tỉnh Bình Định
3 days
Trải nghiệm cano cao tốc. Thiên về cảnh đẹp biển đảo. Lặm ngắm xem San Hô tuyệt đẹp. Khám phá các điểm đẹp nhất Quy Nhơn. Thưởng thức hải sản... Xem thêm

From

₫3,115,000

20
104.8K
1 / 11
Trải nghiệm cano cao tốc. Thiên về cảnh đẹp biển đảo. Lặm ngắm xem San Hô tuyệt đẹp. Khám phá các điểm đẹp nhất Quy Nhơn. Thưởng thức hải sản rất... Xem thêm

From

₫3,020,000

19
82.7K
1 / 1
Lộ trình: Quy Nhơn - Kì Co - Eo Gió - FLC - Quy Nhơn (70km) 4 - 7 - 9 - 16 - 29 - 34 - 45 chỗ

From

₫800,000

12
10.8K
1 / 1
Lộ trình: Quy Nhơn - Phú Yên  - Quy Nhơn 01 ngày (200km) 4 - 7 - 9 - 16 - 29 - 34 - 45 chỗ

From

₫1,300,000

10
10.7K
1 / 1
Lộ trình: Quy Nhơn - Mũi Điện - Quy Nhơn (260km) 4 - 7 - 9 - 16 - 29 - 34 - 45 chỗ

From

₫1,500,000

12
10.7K
1 / 1
Lộ trình: City Tour Quy Nhơn ½ ngày (30km) 4 - 7 - 9 - 16 - 29 - 34 - 45 chỗ

From

₫700,000

11
10.8K
1 / 1
Lộ trình: City Tour Quy Nhơn 1 ngày (50km) 4 - 7 - 9 - 16 - 29 - 34 - 45 chỗ

From

₫800,000

10
17.8K
1 / 1
Lộ trình: Đón Ga Tàu - Bến Xe - Quy Nhơn (15km) 4 - 7 - 9 - 16 - 29 - 34 - 45 chỗ

From

₫250,000

9
18.1K
It works well when it comes to typography as its heigh
Ho Chi Minh City Chi Minh

Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh City

Thứ 7, 11/03/2023

Giá chỉ từ 0 ₫
21.271.500
₫ 10%

Invite friends to Haha this site

Grow your page audience and engagement on Hahalolo by inviting friends to Haha page.

© Hahalolo 2017. All rights reserved