1
People Haha this
1
Members
Công Ty Không Phải Là Nhà
Công Ty Không Phải Là Nhà

@ctykhongphailanha

More

About

  • Celebrity site
  • Blogger · Motivational speaker
  • Date created: 6/12/2023
  • Trang này lập ra để nhắc nhở mọi người "Công ty không phải là nhà". Hãy cư xử đúng chuẩn mực xã hội với mọi người xung quanh.

  • Message

  • Always open
Introduction

Be nice, be respectful.

Công ty không phải là nhà ! Dù đồng nghiệp có thân thiết cách mấy thì bạn vẫn cần phải đối xử với mọi người theo đúng chuẩn mực xã hội. Bạn có thể ăn nói gia trưởng, quát tháo, cộc lốc với gia đình, nhưng ra ngoài xã hội hãy là người tử tế và đúng chừng mực (Nếu không sẽ bị ăn đấm). Câu nói " Đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử " là sai. Vì nó mang tính chủ quan, 1 chiều, sáo rỗ...

See more
New members

[object Object]
No content in the Feed
Invite friends to Haha this site

Grow your page audience and engagement on Hahalolo by inviting friends to Haha page.

Photos

Videos

No activity displayed
© Hahalolo 2017. All rights reserved